Hà Nội & các tỉnh phía bắc: 2 - 3 ngày

Các tỉnh miền trung: 3 ngày

Hồ Chí Minh & các tỉnh phía nam: 3 - 5 ngày
THỜI GIAN GIAO HÀNG DỰ KIẾN
Jilo English cảm ơn bạn đã đặt sách/chương trình
"CÔNG THỨC VIẾT TIẾNG ANH".

Sách sẽ được gửi đơn vị vận chuyển để ship tới địa chỉ của anh chị (free ship).