Jilo được thành lập 2018 với mong muốn lớn nhất là giúp người học tiếng Anh đạt được kết quả mong muốn một cách dễ dàng và ít tốn công sức hơn.

Sự hiệu quả này đến từ sự kết hợp giữa 4 yếu tố: Phương pháp học tập + Công cụ học tập thông minh + Học tập đa nền tảng + Hỗ trợ.

Các chương trình học được thiết kế với triết lý lấy người học làm gốc. Chúng tôi xây dựng chương trình học dựa trên nguyên lý tập trung vào kết quả. Từ đó phân tích ra lộ trình, các giai đoạn học, các bước luyện tập để đạt được kết quả đó.

Đồng thời chúng tôi nghiên cứu những khó khăn, những điều cản trở người học từ đó đưa ra phân tích để cây dựng phương pháp học tập hiệu quả.

Với mong muốn đóng góp giá trị cho cộng đồng người học tiếng Anh, chúng tôi còn tích cực biên soạn các tài liệu, chương trình học miễn phí giúp người học tiếp cận các phương pháp và tài liệu chất lượng.