Cấu Trúc Câu I’m Planning To

Khi bạn muốn diễn tả về kế hoạch hay 1 dự định mà bạn sắp làm thì bạn có thể sử dụng cấu trúc câu “I’m planning to do sth”.

Đây là một cấu trúc câu rất phổ biến và bạn có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Ví dụ:

I’m planning to go on a trip to Europe next summer.”

Tôi đang lên kế hoạch đi du lịch châu Âu vào mùa hè tới.

I’m planning to start a new exercise routine next week.

Tôi đang lên kế hoạch bắt đầu một lịch tập thể dục mới vào tuần sau.

I’m planning to learn a new language this year.

Tôi đang lên kế hoạch học một ngôn ngữ mới trong năm nay.

I’m planning to read more books in my free time.

Tôi đang lên kế hoạch đọc nhiều sách hơn trong thời gian rảnh.

I’m planning to spend more time with my family and friends.

Tôi đang lên kế hoạch dành nhiều thời gian hơn bên gia đình và bạn bè.

 

Tham khảo sách Công thức viết tiếng Anh; cuốn sách giúp bạn tự viết các câu, đoạn văn hay bài essay tiếng Anh một cách dễ dàng TẠI ĐÂY
Jilo English
Jilo English
Articles: 13