Quy trình nói 1 câu tiếng Anh trôi chảy

Tiếng Anh không giống như tiếng Việt, khi nói cần có ngữ điệu của câu. Tức là có từ được nói to lên và có từ được nói nhỏ xuống. Điều này tạo thành ngữ điệu của câu.

Và để bạn có thể nói câu tiếng Anh có ngữ điệu thì bạn cần phải biết các từ nào thì được nói to lên, từ nào thì mình nói nhẹ xuống.

Trong 1 câu tiếng Anh có 2 loại từ:

1/ TỪ MANG NGHĨA NỘI DUNG

Đây là các từ chính, quan trọng trong câu. Nó thể hiện ý nghĩa của câu, giúp bạn hiểu được nội dung của câu tiếng Anh.

2/ TỪ CẤU TRÚC

Các từ này ít quan trọng hơn, đóng vai trò làm hoàn chỉnh cấu trúc ngữ pháp của 1 câu tiếng Anh.

Nếu bạn xóa bỏ các từ cấu trúc trong câu, bạn vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của câu đó. Nếu bạn xóa bỏ các từ mang nghĩa nội dung, bạn sẽ không thể hiểu được ý của câu.

Ví dụ:

Will you sell my car because I’ve gone to France.

Ở đây các từ mang nghĩa nội dung là: Sell, car, gone France.  Bạn hình dung, khi bạn đang nói chuyện với bạn của mình, 2 người đều biết về chủ đề nói chuyện thi chỉ cần các từ này thôi thì 2 người cũng hiểu được ý của nhau. Đối với các từ này, bạn cần nói với giọng cao, to và dài hơn.

Các từ cấu trúc trong câu này là: Will, you, my, because, I’ve, to. Các từ này đóng vài trò hoàn thiện cấu trúc ngữ pháp trong câu. Đối với các từ này, bạn sẽ đọc với giọng nhẹ và lướt.

Từ nhấn mạnh & từ đọc lướt

Vậy khi thực hành nói tiếng Anh, bạn nhìn thấy 1 câu tiếng Anh thì bạn sẽ phải thực hành như thế nào? Quy trình dưới đây sẽ giúp bạn thực hành dễ hơn.

Bước 1: Chắc chắn rằng bạn biết phiên âm của tất cả các từ. Hãy thực hành đọc các từ riêng lẻ một cách nhuần nhuyễn.

Bước 2: Xác định các từ mang ý nghĩa nội dung

Bước 3: Luyện đọc các từ mang ý nghĩ nội dung với giọng thật cao, to và dài

Bước 4: Xác định các từ cấu trúc

Bước 5: Luyện đọc các từ cấu túc với giọng nhẹ, lướt.

Bước 6: Luyện đọc cả câu. Bạn hãy đọc cả câu với tốc độ chậm. Hãy nhớ thật chậm và chắc, đảm bảo các từ được đọc cao và các từ đọc lướt.

Bước 7: Tăng tốc độ nói. Hãy nâng dần tốc độ nói, khi bạn cảm thấy thật tự nhiên, không gò bó gì mà vẫn đảm bảo được độ cao thấp trong câu.

Jilo English
Jilo English
Articles: 13